Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole

Høringstype

Andet

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

23. november 2015 til 29. january 2016

Sagsnummer

2015-0205278

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. january 2016

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 18. november 2015 behandlet indstillingen ”Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i offentlig høring. Høringen omfatter således forslag om sammenlægning af de to skoler med tilhørende skoledistrikter og samling af fritidstilbuddene til ét. Desuden høres om organiseringen af fritidstilbuddene - efter en eventuel sammenlægning - som enten KKFO pladser eller fritidshjemspladser. Efter høringen forventes sagen behandlet igen i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. marts 2016. Efter behandlingen i udvalget, skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De besluttede ændringer kan herefter træde i kraft ved skoleårets begyndelse 2017/18. Forslaget til en samlet løsning for helhedsrenoveringen og de fysiske ændringer forbundet med en eventuel sammenlægning og sporudvidelse forelægges udvalget inden budgetoverførselssagen i marts 2016, herunder: - Forslag om de fysiske rammer - Forslag om fremtidens fritidstilbud - Forslag om helhedsrenovering Det fælles optag på den samlede skole begynder i skoleåret 2017/2018. De bygningsmæssige tilpasninger forventes at kunne gennemføres i løbet af 3-5 år. I byggeperioden afvikles undervisningen i de eksisterende rammer.

Ansvarlig

Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy

Få nyt om høringer

Abonnér