Helhedsplan for Harrestrup Å

Helhedsplan for restaurering af Harrestrup Å

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

2. september 2013 til 11. november 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. november 2013

Høringen er lukket

Københavns Kommunes helhedsplan for restaurering af Harrestrup Å ligger nu i udkast og sendes hermed i offentlig høring i 8 uger. Helhedsplanen er kommunens første skridt mod at omdanne Harrestrup Å til et naturligt rent vandløb.
Planens overordnede mål er
• Sikring af opfyldelse af målene i statens vandplaner
• Forbedring af de rekreative områder i kommunens vestlige del
• Klimatilpasning af området.
Planen udstikker de overordnede rammer, der skal danne grundlag for detailprojektering. Også i detailprojekteringsfaserne bliver der mulighed for at komme med kommentarer.
Der vil blive holdt borgermøder med nærmere information. Tid og sted vil blive annonceret her på siden under ”Aktuelt for høringen”.
 

Ansvarlig

Palle Dannemand Sørensen Byens Udvikling Klima tlf. 33 66 36 80, BCO2@tmf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér