Heimdalsgade Syd II - lokalplan 478

Lokalplanen skal muliggøre en mere alsidig anvendelse af området.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

14. december 2011 til 20. february 2012

Sagsnummer

2011-173633

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. february 2012

Høringen er lukket

Den nye lokalplan vil udgøre det planmæssige grundlag for en mere alsidig anvendelse med boliger og serviceerhverv og dermed bidrage til en mere fleksibel udnyttelse af området. Endvidere fastlægger lokalplanforslaget mere tidssvarende bestemmelser omkring bebyggelsens ydre fremtræden med henblik på at opnå en god arkitektonisk kvalitet både ved ændringer af eksisterende bebyggelse og eventuelt nyt byggeri.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 478 - Heimdalsgade II som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. august 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, notat om henvendelser.

Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Heimdalsgade II som PDF
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Kristian Sundquist, 3366 1328

Få nyt om høringer

Abonnér