Grønttorvsområdet tillæg 4 - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplanen vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet, Gammel Køge Landevej, Torveporten, Summerredvej og Ingrid Marie Vej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

27. september 2018 til 25. november 2018

Sagsnummer

2017-0361819

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. november 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 4 med kommuneplantillæg som PDF (69 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 20. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, begrundelse for manglende hjemmel til almene boliger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. september 2018.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 9. april 2018 startredegørelse for Grønttorvsområdet tillæg nr. 4. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Overblik ovder den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, ændringer i bebyggelsesplan,
    begrundelse for manglende hjemmel til krav om almene boliger.
     

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér