Grønttorvsområdet tillæg 4 - lokalplan nr. 462-4

 • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplanen vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet, Gammel Køge Landevej, Torveporten, Summerredvej og Ingrid Marie Vej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

27. september 2018 til 25. november 2018

Sagsnummer

2017-0361819

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. november 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med tillæg nr. 2, 3 og 4 og kommuneplantillæg nr. 23 som PDF (41mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. februar 2019 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser og skema over foreslåede ændringer.

Lokalplantillægget og kommuneplantillægget er ændret i forhold til de forslag der blev offentliggjort den 27. september 2018.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. marts 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 5. april 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23, 2500 Valby

Klagemulighed

Indtil den 5. april 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet og kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 4 med kommuneplantillæg som PDF (69 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 20. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, begrundelse for manglende hjemmel til almene boliger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. september 2018.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 9. april 2018 startredegørelse for Grønttorvsområdet tillæg nr. 4. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne 
 • Bilag: Overblik ovder den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, ændringer i bebyggelsesplan,
  begrundelse for manglende hjemmel til krav om almene boliger.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér