Gammel Strand Metrostationsplads - lokalplan 481

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

25. april 2012 til 25. june 2012

Sagsnummer

2012-1996

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. june 2012

Høringen er lukket

I forbindelse med den nye Cityring skal der etableres en metrostation ved Gammel Strand.
Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere lokalplanområdet som stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 481 Gammel Strand Metrostationsplads som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. november 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat af borgermøde, mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2012
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Gammel Strand Metrostationsplads som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, parkeringsnotat, tilgængelighedsvurdering, borgerdialog.

 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Peter Juul Nielsen, 3366 1379

Få nyt om høringer

Abonnér