Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO'er

Børne- og Ungdomsudvalget i København har besluttet at sende forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen i høring.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

30. april 2020 til 6. juni 2020

Sagsnummer

2019-0265401

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. juni 2020

Høringen er lukket

I forbindelse med omlægningen af fritidssektoren til KKFO har en følgegruppe udarbejdet forslag til en rammeaftale for KKFO, hvor det styrende udgangspunkt er, at de fritidspædagogiske principper fra dagtilbudsloven - som i dag kendetegner fritidshjemmene – skal gælde for alle fritidstilbud i København. Principperne vedrører bl.a. børnemiljøet, børnefællesskabet, børnenes relationer til de voksne, et bredt læringssyn, udsatte børn, samtænkning, overgange og børnemiljøvurderinger. Derudover foreslås også en række tiltag med henblik på at styrke forældrenes indflydelse i KKFO’ere.

På mødet den 29. april 2020 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) forslaget om fritidspædagogisk rammeaftale med forslag om ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen og besluttede at sende de foreslåede ændringer i høring. 

BUU får styrelsesvedtægten inkl. høringssvar til godkendelse på udvalgsmødet den 17. juni 2020 med henblik på efterfølgende endelig behandling i Borgerrepræsentation.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér