Forslag til Tryghedsløft 2017

Borgerrepræsentationen har afsat 3 mio. kr. i 2017 til at gennemføre en række fysiske forbedringer af byens rum, der øger trygheden. Der skal i alt udpeges 60 tryghedsløft over hele byen, som hver må koste 50.000 kr. Der blev også afsat 3 mio. kr. til tryghedsløft i 2015, som alle bliver udført inden sommeren 2016. Københavnernes vurdering af hvilke konkrete steder, der opleves som utrygge, kan meldes ind via to kanaler: lokaludvalgene eller direkte her på Bliv Hørt. Hørings- og borgerinddragelsesperioden varer til den 12. juni 2016.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

2. maj 2016 til 12. juni 2016

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. juni 2016

Høring ikke åben

OBS: For at forslag kan medtages, skal spørgsmålene i skemaet besvares (findes som PDF i højre side)

Borgerrepræsentationen har afsat 3 mio. kr. i 2017 til at gennemføre en række fysiske forbedringer af byens rum, der øger trygheden. Der skal i alt udpeges 60 tryghedsløft over hele byen, som hver må koste 50.000 kr. Der blev også afsat 3 mio. kr. til tryghedsløft i 2015, som alle bliver udført inden sommeren 2016. 

Københavnernes vurdering af hvilke konkrete steder, der opleves som utrygge, kan meldes ind via to kanaler: lokaludvalgene eller direkte her på Bliv Hørt. Hørings- og borgerinddragelsesperioden varer til den 12. juni 2016.

Rammen for udvælgelse af steder

Et tryghedsløft er et løft der skal hjælpe til at borgerne føler større tryghed i deres lokalområde. Et tryghedsløft omfatter ikke trafiksikkerhed.

De overordnede rammer for hvilke steder, der har mulighed for at få et tryghedsløft er:

-  

Hvert tryghedsløft må max. koste 50.000 kr. (Udgifterne til et tryghedsløft vurderes efterfølgende af Teknik- og Miljøforvaltningen)

-  

Der er tale om mindre fysiske investeringer fx:

        - Fjerne beplantning.

        - Begrønning (græs, blomster mv.)

        - Belysning (enkelte lysspots)

        - Bedre tilgængelighed (fx omlægning af trampestier til reelle stier med slotsgrus).

Privat eller kommunalt areal

Kommunen må, som udgangspunkt, kun foretage fysiske investeringer på arealer, som kommunen selv ejer.  Derfor skal forslagsstiller selv tjekke om forslaget er på kommunalt areal (enten vej eller matrikel). Ejerforholdet kan tjekkes på københavnerkortet via dette link: kbhkort.kk.dk – find den nemme vejledning i menuen i højre side.  

Kom med forslag til steder, der trænger til et tryghedsløft

Københavnernes vurdering af hvilke konkrete steder, der opleves som utrygge kan meldes ind via to kanaler: lokaludvalgene eller direkte her på Bliv Hørt. Hørings- og borgerinddragelsesperioden varer til den 12. juni 2016. Har du forslag til tryghedsløft, skal du gøre sådan her:

-  

Download skabelon til beskrivelse af de steder, du mener der kan trænge til et tryghedsløft. Send det til os via Bliv Hørt og/eller send forslaget til lokaludvalget i din bydel. Lokaludvalgene har desuden et overblik over hvilke tryghedsløft der allerede er besluttet i deres bydel. Du kan vælge også at udfylde skemaet direkte i besvarelsen her på Bliv Hørt – dog er det vigtigt at du besvarer spørgsmålene i skabelonen med angivelse af hvilket spørgsmål du besvarer.

-  

Vedhæft gerne kort, tegninger o.lign. I vejledningen er der tips til hvordan du kan vise præcis adresse og gadebillede. Dette er ikke påkrævet, men hjælper forvaltningerne til at forstå problemstillingen bedre. Hvad tegninger/illustrationer angår, kan eksempelvis Powerpoint, Paint og lignende programmer bruges til at tegne streger, pile osv. oven på billeder og kort.

Accepterede filformater: pdf, jpg, jpeg, docx, doc, ogg, xls, xlsx, rtf, txt, gif, avi, mov, wmv, mp4, mp3, odf

Det videre forløb

Når høringsperioden slutter efter d. 12. juni 2016, vil Lokaludvalg, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Københavns Politi kvalificere de indkomne forslag og foretage en samlet udvælgelse. Udvælgelsen vil dels ske med udgangspunkt i en faglig vurdering, men i ligeså høj grad ud fra hvor københavnerne konkret oplever utryghed.

 

Ansvarlig

Emil Maj Christensen Center for Byudvikling & Sikker By Økonomiforvaltningen