Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald

  • Logo
Sortering af flere affaldstyper, Storskrald bliver til Stort indbo og indendørs træ og stop for midlertidige containere .

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

18. april 2023 til 16. maj 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. maj 2023

Høring ikke åben

Københavns Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres, fordi der skal sorteres flere typer affald til genanvendelse. Det skal der, så Københavns Kommune kan reducere mængden af affald, som sendes til forbrænding og nå målet i Ressource- og Affaldsplan 2024 Cirkulær København, om, at 70 procent af husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse.

Det reviderede regulativ indeholder forslag om, at borgerne skal sortere bleaffald, pottemuld, dyrestrøelse, keramik og porcelæn til genanvendelse i stedet for at smide det i restaffaldet. Bleaffald skal indsamles i separate beholdere, pottemuld og dyrestrøelse skal indsamles sammen med haveaffald, og keramik og porcelæn skal indsamles i miljøskabet og –boksen sammen med farligt affald.

Borgerne skal først begynde at sortere i de nye typer affald, når der gives meddelelse om det.

Regulativet indeholder også forslag om, at “Storskrald” ændrer navn til “Stort indbo og indendørs træ”. Navneskiftet skal signalere, dels at affaldet er en værdifuld ressource og ikke skrald, og dels at andre typer affald, fx trykimprægneret træ, pap- og plastaffald, skal sorteres og afleveres i andre affaldsordninger.

Og endelig er der forslag om, at det ikke længere skal være muligt at bestille midlertidige containere til storskrald og haveaffald. Det skyldes bl.a., at alt for mange typer affald blandes sammen i containerne, og at affaldet derfor bliver forurenet og ikke kan genanvendes.

De foreslåede ændringer er angivet med ændringsmarkeringer.

Kontakt