Forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018

  • Forside af tillæg 2020 til Spildevandsplan 2018
Høring af forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

19. december 2019 til 20. februar 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. februar 2020

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentationen har den 12. december 2019 besluttet at offentliggøre forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018. 

Se forvaltningens indstilling til politikerne og referatet af mødet i Borgerrepræsentationen

Læs forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018 (PDF)

Tillægget har til formål:

  • at tilvejebringe det planmæssige grundlag for udførelse af anlægsprojekter på spildevandsområdet, 
  • at muliggøre ændringer af kloakeringsformen i en række byudviklingsområder,
  • at gennemføre skybrudsprojekter, 
  • at gennemføre projekter om afkobling af regnvand til skybrudsløsninger.

Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af projekttillægget. Projekttillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse.

Kontakt