Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018

Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 der vil muliggøre gennemførelsen af 29 spildevandsindsatser

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

19. december 2023 til 20. februar 2024

Sagsnummer

2023-0482734

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. februar 2024

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentationen har på møde den 14. december 2023 besluttet at offentliggøre forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018. 
Se forvaltningens indstilling til politikerne og referatet af mødet i Borgerrepræsentationen her: 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-14122023/referat/punkt-16

Forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 vil muliggøre 29 indsatser indenfor kategorierne afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlæg som er defineret i rammeplanen Spildevandsplan 2018.

Indsatserne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for kloakken, klimatilpasning, målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund samt statens målsætninger for vandområder.
Har du bemærkninger til forslag til plantillægget og miljørapport kan du afgive høringssvar her senest 20. februar 2024.

Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af plantillægget. Plantillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse.

Læs forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 (PDF), se vedhæftede dokument.

Læs miljørapport tilknyttet forslag til plantillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 (PDF), se vedhæftede dokument.

Kontakt