Forslag til ændringer af veje ved Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne

Forslag til trafikale ændringer på vejene omkring Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne for at øge sikkerheden og trygheden.

Høringstype

Andet

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

20. juni 2022 til 8. august 2022

Sagsnummer

2022-0144508

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. august 2022

Høring ikke åben

I forbindelse med at øge sikkerheden og trygheden på skolevejene til Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne afholder Københavns Kommune hermed offentlig høring vedr. foreslåede vejændringer på Stilledal, Linde Allé, Hanebred, Nedertoften, Rydsletten, Kærholmen, Langleddet, Arnestedet og Gennemløbet.

I budget 2021 er der afsat midler til en bydækkende screening af skoleveje til alle skoler for at begrænse kørsel i tidsrummet 7.30-8.30. Desuden er der afsat penge til at udføre tiltaget på et mindre antal skoler. Vanløse Privatskole samt Behandlingsskolerne er udpeget som to af disse skoler.
Initiativet er udarbejdet for at skabe mere trygge skoleveje og derved gøre det lettere for skolebørnene at overskue trafikken. 
Da skolens naboer skal have vejadgang på alle tider af døgnet, vil der blive skiltet med ”indkørselsforbud med beboerkørsel tilladt” ved udvalgte indkørsler til området, hvilket kan ses på oversigtskortet i Bilag 1.

Ændringerne omkring skolerne kan blandt andet betyde eventuelle nedlæggelser af et mindre antal parkeringspladser, indkørselsforbud, vigepligt, standsningsforbud og påbudt kørselsretning. Hvilke ændringer der gælder for den indbefattede skole kan aflæses på oversigtskortet i bilaget.
dbefattede skole kan aflæses på oversigtskortet i bilaget.
 

Kontakt