Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur

I forbindelse med indførelse af ny institutionsstruktur er der nu udarbejdet et forslag til, hvordan forældreindflydelsen sikres i de enkelte enheder. et forslag til sikring af forældreindflydelsen i de enkelte enheder.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. january 2011 til 28. january 2011

Sagsnummer

2010-143398

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. january 2011

Høringen er lukket

 
I forbindelse med indførelse af ny institutionsstruktur er der nu udarbejdet et forslag til, hvordan forældreindflydelsen sikres i de enkelte enheder.
 
 
Forvaltningen har været i dialog med forældrerepræsentanter fra Det Centrale Forældreforum og
Københavns Forældreorganisation, hvor det blandt andet er drøftet, hvordan forældrene på den
enkelte enhed sikres indflydelse i det fælles bestyrelsesarbejde på klyngeniveau.
Den præsenterede model for forældreindflydelse vil være gældende for alle kommunale klynger.
Modellen vil også være relevant på det selvejende område de steder, hvor man vælger at organisere
sig i selvejende klynger/fusionere.
 
Der, hvor man på det selvejende område vælger at indgå i forpligtende netværk eller partnerskaber,
fastholdes bestyrelsesarbejdet på enhedsniveau, og dermed er forældreindflydelsen ikke ændret i
forhold til de nuværende rammer.
 
De rammer, som fastlægges for forældrebestyrelsernes arbejde, skal fremgå af en vedtægt. Udkast til
ny standardstyrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.
 
Forslag og bilag kan ses her som dagsordenens punkt 7
 

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér