Fodgængerstrategi

Der er mange gode grunde til at sætte fokus på det at gå: fodgængere er et uundværligt element i at skabe en endnu mere spændende, oplevelsesrig og tryg storby. Vi har i København store ambitioner om at sætte fodgængere i centrum for at skabe et endnu bedre byliv, et bedre bymiljø og på den måde få flere sunde københavnere.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

24. januar 2011 til 27. marts 2011

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. marts 2011

Høring ikke åben

Teknik- og Miljøudvalget har d. 29. november 2010 godkendt et udkast til fodgængerstrategien ”Flere Går Mere” samt en efterfølgende høring af strategien. Høringen løber fra d. 24. januar 2011 til d. 27. marts 2011.

 

Der er mange gode grunde til at sætte fokus på det at gå: fodgængere er et uundværligt element i at skabe en endnu mere spændende, oplevelsesrig og tryg storby. Vi har i København store ambitioner om at sætte fodgængere i centrum for at skabe et endnu bedre byliv, et bedre bymiljø og på den måde få flere sunde københavnere.

 

Vision

Vi vil indrette byen, så mennesker vælger at gå, hvilket vil bidrage til en levende storby med et godt byliv og et godt bymiljø. Samtidig forbedres borgernes sundhed, hvis flere bevæger sig aktivt i hverdagen.

 

Mål

I 2015 er fodgængertrafikken steget med 20% i forhold til i 2008.

 

Hvad er en Fodgængerstrategi?

Fodgængerstrategien ”Flere går mere” er en plan, der sigter mod at gøre København til en endnu bedre by for fodgængere. Strategien indeholder en lang række forslag til, hvordan vi når

vores ambitiøse mål om 20% flere fodgængere i 2015.
 
Vi vil gerne opfordre alle fodgængere til at blande sig i debatten og komme med forslag til, hvordan København kan arbejde sig frem mod ikke blot at være Verdens Bedste Cykelby, men også Verdens Bedste Gåby!
 
 
 
 
 
  • Del din viden og afgiv høringssvar
  • Hvad skal der til for, at du går mere? Fx i din fritid, på arbejdet, under turen frem og tilbage til arbejde, skole, institutioner eller på indkøb?...
  • Hvad gør din gåtur dejlig? Fx oplevelser i det lokale bymiljø eller fine detaljer at se på din vej, belægninger, der letter din vej eller måske en sti, hvor du kan gå på solsiden?...
  • Er der noget, du savner, som kan gøre turen bedre, nemmere og mere bekvem? Er der strækninger, der ikke er gode, en forbindelse, der mangler? Kender du til en ”hemmelig” eller mindre kendt smutvej i dit kvarter, som kan gøre turen kortere?...
  • Har du idéer til små forbedringer, der kan udføres hurtigt, og som vil få en stor virkning? Fx udbedring af belægninger, en lille rampe, som kan lette turen op på fortovet eller måske en ny belysning på en yndet genvej?...

 

Videre proces

Høringssvarene bliver efter den 27. marts samlet af Teknik- og Miljøforvaltningen og indarbejdet i det høringssvar, som Teknik- og Miljøudvalget behandler sommeren 2011, hvor den færdige fodgængerstrategi forventes politisk godkendt.

 

Som en del af høringen for fodgængerstrategien vil der fra d. 24. januar 2011 til d. 27. marts 2011, være arrangeret en række debatter i dit lokalområde gennem dit lokaludvalg. Du har mulighed for at deltage og bidrage med dine idéer, så din bydel kan blive endnu bedre for fodgængere.

 

Se mere på hjemmesiden: www.kk.dk/metropolformennesker

 

Regler for debat på Bliv Hørt 

Bliv Hørt er en digital høringsportal, der er skabt til, at du kan indsende dine kommentarer og ændringsforslag til de strategier og planer, der behandles.

 

Det er således ikke en blog, hvor man kan diskutere eller debattere hinandens indlæg, men et sted hvor du alene forholder dig til det, der står i udkastet til strategien. 

 

Københavns Kommune forbeholder sig derfor ret til at slette i indlæg, hvor man ikke forholder sig til forslagene, men f.eks. kommer med udtalelser, hvor man angriber eller hænger andre personer, foreninger eller lignende ud.

 

Ansvarlig

Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København S Tlf: 33 66 35 00 Fax: 33 66 71 31 E-mail: trafik@tmf.kk.dk