Flæsketorvet – Betalingsparkering

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

26. november 2015 til 15. december 2015

Sagsnummer

2015-0230574

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. december 2015

Høringen er lukket

Som led i Københavns Kommunes budget 2016 har forligsparterne besluttet, at Flæsketorvet skal åbnes for betalingsparkering og dermed for biler med beboerlicens. I den forbindelse skal vejen optages til kommunevej. 
Udgangspunktet for de nye parkeringsforhold er, at der skal være betalingsparkering i hele området, men at et antal pladser (omkring halvdelen) skal tidsbegrænses og dermed undtages betaling i dagtimerne. Samtidig lægges op til at forholdene på både Flæsketorvet og i Boderne forenkles og harmoniseres.
Omlægningen kan også for indflydelse på, hvordan trafikken i området fremover skal afvikles. Således kan det komme på tale at ændre ensretninger eller kørselsretningen så trafikken kan glide bedre. Endvidere kan der blive aktuelt at flytte eksisterede parkeringspladser.
Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne have kommentarer og input til, hvordan en kommende ordning ud fra det givne udgangspunkt kan indrettes. Endvidere er der mulighed for at gøre opmærksom på specielle forhold, som man kunne ønske forvaltningen inddrager i den kommende proces frem mod en endelig løsning (eksempelvis cykelparkering, udeservering, adgangsforhold mv.).
Under supplerende materiale kan du se bilag med udkast til en mulig opdeling af området, samt finde yderligere oplysninger om vilkår for den kommende ordning.
Ordningen forventes gennemført primo 2016.
 

Ansvarlig

Søren Lindgreen Center for Parkering Teknik- og Miljøforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér