Fisketorvet tillæg 1 - lokalplan 202-1

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

27. june 2013 til 22. september 2013

Sagsnummer

2012-115063

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. september 2013

Høringen er lukket

Sydhavnen er udpeget som byomdannelsesområde i Kommuneplan 2011.
Byudviklingsområdet i Københavns Sydhavn, hvor der planlægges boliger og erhverv på de tidligere havne- og industriområder langs de attraktive vandflder. Omdannelsen skal ses om fuldførelsen af helhedsplanen.
Vedtaget lokalplan 
Hent lokalplan nr. 202-1 Fisketorvet med kommuneplantillæg
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, referat og evaluering af borgermøde, revideret tegningsmateriale mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. januar 2014
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Fisketorvet tillæg 1 med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, notat vedr. bådskure.

Ansvarlig

Center for Bydesign, Lars Korn, Tlf. 33 66 13 78

Få nyt om høringer

Abonnér