Etablering af badezone på Kalvebod Bølge

Kultur og Fritidsforvaltningen ansøger om, at etablere en ny badezone på den nordlige del af Kalvebod Bølge

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

22. februar 2019 til 22. marts 2019

Sagsnummer

2019-0007575

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. marts 2019

Høringen er lukket

Kultur- og Fritidsforvaltningen står for planlægning, udførelse og udgifter til anlæg af badezonen. Badezonen er en let badefacilitet med åbent for badning året rundt. Badezonen anvendes på eget ansvar og uden opsyn af livreddere. Badezonen indrettes efter By & Havns ”Kravspecifikation til indretning af badezoner”. Der opsættes skilt med teksten ”Badning tilladt indenfor det afmærkede område. Badning sker på eget ansvar”. Dertil fremgår navn, logo på Københavns Kommune samt kontaktinformation på den ansvarlige for badezonen på skiltet. Der opsættes en stander med tavle til elektronisk varsling af forurenet badevand. Se mere i ansøgningsmaterialet.

Ved spørgsmål kontakt vand@kk.dk

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér