Emdrupvej 22

Ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse, dels opførelse af 2 tilbygninger på taget af den del der ikke nedrives.

Høringstype

Byggesager

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

9. februar 2017 til 24. februar 2017

Sagsnummer

601980~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. februar 2017

Høring ikke åben

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup, København, Emdrupvej 22, dels opførelse af 2 tilbygninger på taget af den del af bygningen, der ikke nedrives.

Høringssvar (Forvaltningslovens § 19, stk. 1)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 24. februar 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt