Distriktsændringer for skoleåret 2024/2025

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for distriktsændringer for skoleåret 2024/2025.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

27. april 2023 til 9. juni 2023

Sagsnummer

2023-0123933

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. juni 2023

Høring ikke åben

Antallet af børn i skolernes distrikter og søgningen til skolerne ændrer sig over tid, og det er derfor løbende nødvendigt at tilpasse skolernes distrikter. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) fremlægger hvert år en sag om ændringer i skoledistrikter. BUF foreslår som udgangspunkt kun ændringer til skoledistrikterne, hvis de følger Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) principper for skoledistriktsændringer, som blev vedtaget på BUU-mødet den 1. februar 2023. Principperne er:

  1. Kapacitetsudnyttelse
  2. Kontinuitet og transparens
  3. Sikre skoleveje
  4. Bred elevsammensætning

BUU har på udvalgsmødet den 26. april 2023 besluttet at sende tre ændringer, gældende fra skoleåret 2024/25, samt en mindre justering til afstandsgarantien i det fælles skoledistrikt i Ørestad i høring. 

  • Distriktsændring for Tagensbo Skole (forslag om at flytte rode 282 og 288 fra Grøndalsvænget Skole til Rødkilde Skole, rode 297 og 298 fra Tagensbo Skole til Grøndalsvænget Skole og rode 305 og del af rode 302 fra Tagensbo Skole til Utterslev Skole).
  • Distriktsændring for Skolen i Kødbyen (forslag om at flytte rode 169 fra Oehlenschlægersgades Skole til Gasværksvejens Skole).
  • Udvidelse af fælles skoledistrikt i Ørestad og tidlig opstart af Skolen i Vejlands Kvarter (forslag om at flytte en del af rode 336 fra Peder Lykke Skolen og 337 fra Skolen på Islands Brygge til den kommende skole i Vejlands Kvarter).
  • Derudover foreslås en udvidelse af afstandsgarantien for det fælles skoledistrikt i Ørestad fra 1,5 km. til 2,0 km.

På baggrund af de indkomne høringssvar fremlægges sagen herefter for udvalget igen på BUU-mødet den 16. august 2023 og efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kontakt