Distriktsændringer for skoleåret 2023/2024

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for distriktsændringer for skoleåret 2023/2024.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

8. april 2022 til 20. maj 2022

Sagsnummer

2022-0052890

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. maj 2022

Høring ikke åben

Antallet af børn i skolernes distrikter og søgningen til skolerne ændrer sig over tid, og det er derfor løbende nødvendigt at tilpasse skolernes distrikter. BUF fremlægger hvert år en sag om ændringer i skoledistrikter. Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har på udvalgsmødet den 6. april 2022 besluttet at sende to ændringer gældende fra skoleåret 2023/24 i høring.

I år er det ikke nødvendigt at ændre skoledistrikterne for at løse kapacitetsudfordringer, men forvaltningen har indstillet, at to forslag til distriktsændringer skulle sendes i høring på baggrund af et lokalt ønske og et medlemsforslag til BUU.

  1. Skolelederne på Brønshøj Skole og Bellahøj Skole har ønsket, at et forslag om at flytte rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole sendes i høring, da Bellahøj Skole har ledig kapacitet, mens Brønshøj Skole er tæt på fuld kapacitet.
  2. BUU behandlede derudover den 15. december 2021 et medlemsforslag om revurdering af skoledistrikterne for Skolen på Islands Brygge og Amager Fælled Skole. Det blev godkendt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skulle revurdere, ”om rode 329 igen kan komme ind under skoledistriktet for Skolen på Islands Brygge, så alle børn på Islands Brygge kan blive optaget på den lokale skole”.

På baggrund af de indkomne høringssvar fremlægges sagen herefter for udvalget igen på BUU-mødet den 10. august 2022 og efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kontakt