Damhusåen tillæg 1 - lokalplanforslag og miljørapport

  • Foto over lokalplanområdet for tillæg 1 til lokalplan 199 Damhusåen
Lokalplanen skal muliggøre anvendelse til solcelleanlæg.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

17. december 2020 til 11. februar 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. februar 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag og miljørapport

Hent lokalplanforslag tillæg 1 til lokalplan 199 Damhusåen som PD (4 mb)

Hent Miljørapport for tillæg til Damhusåen som PDF (17 mb)

Borgerrepræsentationen har den 10. december 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljørapport Damhusåen, rettelsesblad.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 17. december 2020.

 

Kontakt