Damhusåen tillæg 1 - Lokalplan 199-1 og miljørapport

  • Foto over lokalplanområdet for tillæg 1 til lokalplan 199 Damhusåen
Lokalplanen skal muliggøre anvendelse til solcelleanlæg.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

17. december 2020 til 11. februar 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. februar 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent tillæg 1 til lokalplan 199 Damhusåen og miljørapport som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 20. maj 2021 vedtaget lokalplanen og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljørapport, ændringsforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden Damhusåen tillæg 1, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, vurdering af udvalgsmedlem Marcus Vesteragers habilitet, fagligt notat vedr. solcelleanlæg ved Damhusåens Rensningsanlæg, Svar til Mette Annelie Rasmussen (B), på henvendelse af 14. april 2021 vedrørende solceller ved Damhusåen, notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen med svar på spørgsmål stillet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 26. april 2021 om forureningsniveau af grund, lokalplan Damhusåen

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 17. december 2020

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 10. juni 2021.     

Klagemulighed

Indtil den 8. juli 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 199 Damhusåen og miljørapport. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag og miljørapport

Hent lokalplanforslag tillæg 1 til lokalplan 199 Damhusåen som PD (4 mb)

Hent Miljørapport for tillæg til Damhusåen som PDF (17 mb)

Borgerrepræsentationen har den 10. december 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljørapport Damhusåen, rettelsesblad.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 17. december 2020.

 

Kontakt