Cirkelbroen - lokalplanforslag i supplerende høring

Lokalplanen blev bekendtgjort den 2. februar 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

6. november 2014 til 20. november 2014

Sagsnummer

2014-0230807

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. november 2014

Høringen er lukket

På baggrund af henvendelser i den indledende høring er der foretaget ændringer i lokalplanforslaget der giver anledning til at der bliver foretaget en supplerende høring af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget er blevet justeret med hensyn til belysningen. Derudover var der i det tidligere offentliggjorte forslag angivet en frihøjde på minimum 2,5 m. Den aktuelle højeste frihøjde er imidlertid 2,43 m. Ændringerne har et omfang, som forudsætter en supplerende høring.

Lokalplanforslag i supplerende høring

Cirkelbroen - lokalplanforslag i supplerende høring PDF

Tidligere materiale

Indledende høring af lokalplanforslag Cirkelbroen

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér