Cirkelbroen - lokalplan 511

Planen gør det muligt, at etablere en cykel-gangbro over Christianshavns Kanal ved havnepromenaden og kanalens udmunding i Inderhavnen ved Applebys Plads.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

15. july 2014 til 30. september 2014

Sagsnummer

2014-0127380

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. september 2014

Høringen er lukket

Formålet er at skabe en broforbindelse mellem Applebys Plads og Christiansbro med henblik på, at skabe en ubrudt sammenhængende havnepromenade omkring Inderhavnen for fodgængere og cyklister.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 511 Cirkelbroen som PDF 
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslaget, miljøvurdering, supplerende høring, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om indsigelsesbehandling, henvendelser i den supplerende høring og sammenfattet redegørelse for miljøvurdering.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 3. februar 2015.
Tidligere materiale
Supplerende høring af lokalplanforslag
På baggrund af henvendelser i den indledende høring er der foretaget ændringer i lokalplanforslaget der giver anledning til at der bliver foretaget en supplerende høring af lokalplanforslaget.
Lokalplanforslag
Hent forslag til lokalplan Cirkelbroen som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og miljørapport.

Ansvarlig

Byens Udvikling, Peter Juul Nielsen, telefon 3366 1379

Få nyt om høringer

Abonnér