Carlsberg II tillæg 6 - lokal nr. 432-6 med kommuneplantillæg nr. 1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 21. december 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

30. june 2016 til 26. september 2016

Sagsnummer

2016-0253843

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2016

Høringen er lukket

Med planerne muliggøres boliger og erhverv i Carlsberg Byen med op til op til 353.000 m2, heraf 19.000 i bevaringsværdig og fredet bebyggelse, som genanvendes. Det nye byområde vil overvejende bestå af karréer samt otte højhuse. 

Vedtaget lokalplan med kommuneplantillæg

Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg nr 2, 3, 4, 5 og 6 samt kommuneplantillæg nr. 1 som PDF (35 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, notat om henvendelser, ændringsforslag, referat af borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 21. december 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg

OBS: Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på en fejl i skyggediagrammerne i redegørelsesdelen til lokalplanforslaget. Korrekt skyggediagram for den 21. marts kl. 16.00 kan ses under 'Relateret materiale' nederst på siden.

Hent lokalplanforslag Carlsberg II tillæg 6 med forslag til kommuneplantillæg som PDF (56 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, nøgletal, skema over foreslåede ændringer, notat vedr. træer, notat vedr. hegning, høringssvar samt notat til Borgerrepræsentationen vedr. rettelse til § 3.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. september 2015 startredegørelse for Carlsberg II tillæg 6. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, nøgletal,oversigt over foreslåede ændringer i tillæg 6, samt notat vedr. mulighed for etablering af hegn, lukning af haver og fældning af bevaringsværdige træer.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér