Carlsberg II tillæg 4 - lokalplan 432-4

Planforslagene supplerer rammelokalplanen for Carlsberg-området og muliggør en bebyggelse med boliger, institutioner, erhverv og butikker.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

1. september 2014 til 27. october 2014

Sagsnummer

2013-0180258

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. october 2014

Høringen er lukket

Ejerne af størstedelen af Carlsberg-området ønsker at udvikle et større område med boliger, erhverv, butikker og institutioner, herunder evt. en skole.
Planlægningen sker på baggrund af en rammelokalplan fra 2009. For at muliggøre nyt byggeri skal der løbende udarbejdes lokalplantillæg med byggeretsgivende bestemmelser.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2, 3 og 4 samt kommuneplantillæg nr. 37 som PDF
Tillæg 4 til lokalplan nr. 432 med tilhørende kommuneplantillæg blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, supplerende høring, notat om skybrudssikring, tegninger til ændringsforslag, skyggediagrammer, faktaark, nøgletal, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat og evaluering af borgermøde m.v.

Lokalplanen blev annonceret på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. februar 2015
Tidligere materiale
Supplerende høring
Ved den offentlige høring fra d. 1. september til den 27 oktober 2014 modtog kommunen en række henvendelser, som betyder, at lokalplanforslaget er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at lokalplanforslaget sendes i supplerende høring
Lokalplanforslag med kommuneplantillæg
Hent forslag til tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med  kommuneplantillæg som PDF
Forslaget til tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, nøgletal og teknisk ændringsforslag til BR-behandlingen

Tidligere lokalplaner
Tillæg 2 og 3
Lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2 og 3
 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Helle Bay, telefon 26371343

Få nyt om høringer

Abonnér