Carl Jacobsens Vej Tillæg 1 - lokalplan 73-1

Tillægget til lokalplanen skal muliggøre, at Gammel Køge Landevej 55-57 fremover kan anvendes til serviceerhverv

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

26. may 2014 til 29. august 2014

Sagsnummer

2013-0246814

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. august 2014

Høringen er lukket

Tillægget til lokalplanen skal muliggøre, at Gammel Køge Landevej 55-57 fremover - udover den nuværende anvendelse til industri- og lagervirksomhed m.v. - tillige kan anvendes til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder, som naturligt kan indpasses i området.
Tillægget skal endvidere mulligøre, at Gammel Køge Landevej 55-57 fremover kan anvendes til virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg samt institutioner og andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturlle servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej med tillæg nr. 1 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag , faktaark og høringssvar.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 2. december 2014.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Carl Jacobsens Vej tillæg 1 som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. maj 2014.
 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Merete Andersen, tlf.: 3366 1320

Få nyt om høringer

Abonnér