Bus-undersøgelse vedr. omlægning af bus 66 og 12 i udadgående retning i Rantzausgade

Fra 2019 skal Rantzausgade ensrettes for busser og biler. Det sker for at gøre gaden mere tryg og trafiksikker, skabe bedre byrum samt sikre gaden mod skybrud. Ensretningen vil gælde fra Brohusgade til sammenfletningen med Åboulevard. Busserne kører fortsat ad Rantzausgade i retning mod centrum, men en alternativ rute skal findes i udadgående retning.

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

7. december 2016 til 12. january 2017

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. january 2017

Høringen er lukket

Baggrund for høringen
Fra 2019 skal Rantzausgade ensrettes for busser og biler. Det sker for at gøre gaden mere tryg og trafiksikker, skabe bedre byrum samt sikre kvarteret mod skybrud. Ensretningen vil gælde fra Brohusgade til sammenfletningen med Åboulevard. Busserne kører fortsat ad Rantzausgade i retning mod centrum, men en alternativ rute skal findes i udadgående retning.
På baggrund af en politisk beslutning i januar 2016, har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Movia og rådgivningsfirmaet Niras undersøgt fire mulige ruter i udadgående retning. Undersøgelsen beskriver konsekvenserne for hver rute. De undersøgte forhold omhandler byrum, trafikal tryghed, trafiksikkerhed, tilgængelighed og synergi med den kommende metrostation på Nuuks Plads. Der ses også på busdriftens serviceniveau samt økonomi ved omlægningen.
Du kan kommentere undersøgelsen her frem til den 12. januar 2017.
Teknik- og Miljøforvaltningen behandler de indkomne høringssvar og sender et samlet svar ud medio januar 2017. De indkomne høringssvar vil indgå i beslutningsgrundlaget for valg af den endelige busrute, som Teknik- og Miljøudvalget vil beslutte i februar 2017.

Opdatering den 21. december 2016: vedr. den foreslåede rute 4: buskørsel via Åboulevard-Ågade-Borups Plads.
Forvaltningen har nu undersøgt muligheden for at etablere et stoppested på Åboulevard. I de nye bilag D + E vurderer forvaltningens rådgiver fire muligheder for et stoppested på Åboulevard og Ågade med tilhørende konsekvenser for trafikafvikling, trafiksikkerhed, anlægsøkonomi etc.
Af de fire undersøgte stoppestedsplaceringer vil forvaltningen anbefale et stoppested under Åbuen eller ved Laurids Skaus Gade, da de to andre placeringer, hhv. før og efter Brohusgade, har større trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.


Bilag D beskriver endvidere, at der med de nuværende stoppesteder på Åboulevard og Ågade allerede eksisterer en acceptabel betjening af nærområdet, selvom afstanden mellem stoppestederne er mindre end Movias anbefalede afstand. Rute 4 kan derfor godt gennemføres uden etablering af et nyt stoppested på Ågade.

 

Ansvarlig

Ruben Filskov ______________________ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik

Få nyt om høringer

Abonnér