Brug af søvand til vanding af parkbeplantning

  • Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter
Ansøgning om tilladelse til brud af søvand til vanding af parkbeplantning og til brug i kommunens fejebiler

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

27. marts 2019 til 24. april 2019

Sagsnummer

2018-0337202

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. april 2019

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til Byens drift kan optage vand fra Kildevældssøen og Fælledparkens sø til vanding af parkbeplantning og til brug i kommunens fejebiler. Vandet må kun anvendes på kommunens egne arealer. Det vurderes, at tilladelsen, med de givne vilkår, ikke vil have konsekvenser for miljø- eller naturtilstand i vandområderne.

Udkast til tilladelse er i høring i 4 uger.

Ved spørgsmål til denne høring kontakt vand@tmf.kk.dk 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér