Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Brug af søvand til vanding af parkbeplantning

Ansøgning om tilladelse til brud af søvand til vanding af parkbeplantning og til brug i kommunens fejebiler

Høringsfrist:

24. april 2019
Der er endnu ingen høringssvar til denne høring.