Borgervænget II - lokalplan 460

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

9. march 2011 til 9. may 2011

Sagsnummer

2011-34095

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. may 2011

Høringen er lukket

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at muliggøre en bredere anvendelse end i dag, så der opnås en større mangfoldighed og mere liv i området. Endvidere skal beliggenheden tæt på Ryparken Station udnyttes til en vis fortætning for at understøtte kommunens mål for den bæredygtige by. Lokalplanen skal afløse den hidtil gældende lokalplan nr. 15 "Borgervænget" fra 1980, der fastlægger området til offentlige formål.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 460 - Borgervænget II som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. november 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Borgervænget II som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Borgervænget II som PDF
 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér