Bispebjerg Hospital - lokalplan 497

Høringstype

Kommuneplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

31. may 2013 til 28. august 2013

Sagsnummer

2013-0155210

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. august 2013

Høringen er lukket

Lokalplanen og kommuneplantillægget skal muliggøre en udvidelse af Bispebjerg Hospital til et nyt og moderne hospital. Det vil rumme behandling af somatiske (dvs. fysiske) og psykiatriske sygdomme og herunder også forskning og uddannelse. I VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er der redegjort for de miljømæssige påvirkninger af udvidelsen.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 487 Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. november 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, VVM-redegørelse og miljøvurdering mv.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. august 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Mette Mejdal Christiansen, telefon 33 66 13 46

Få nyt om høringer

Abonnér