Birkedommervej Øst - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal muliggøre tagboliger og midlertidigt tilladt indkvartering til flygtninge gøres permanent.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

6. juli 2021 til 27. september 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. september 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Birkedommervej Øst (tidligere Bispevej) som PDF (6 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 7. juni 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet, m.m.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 7. juli 2021.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 15. september 2021

På grund af et uforudset renovationsarbejde i Dortheagården er mødet flyttet til Klub Smedetoften på Smedetoften 12, 2400 København NV.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 3. august 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt