Bådehavnsgade 55E

Partshøring iht. Forvaltningsloven vedr. byggeri på Bådehavnsgade 55E

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

9. october 2015 til 30. october 2015

Sagsnummer

2013-0173836

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. october 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at revidere højden på huset Bådehavnsgade 55E fra 5,6 m til 7,1 m samt etablere tagterrasse på en del af taget. Bygningen er placeret i ejendommens nordlige skel mod nabo på matr. nr. 503 Kongens Enghave, København.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. forvaltningslovens § 19.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen. 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér