Artillerivej Syd tillæg 2 - lokalplan nr. 410-2

Tillægget ændrer anvendelsen til et boligområde, justerer etagearealet samt ændrer placering og udformning af flere bygninger i området.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

2. december 2016 til 3. february 2017

Sagsnummer

2016-0297671

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. february 2017

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd med tillæg nr. 1 og tillæg nr. 2 som PDF (21 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 18. maj 2017 vedtaget lokalplantillægget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, referat fra borgermøde, designmanual, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 31. maj 2017

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Artillerivej tillæg nr. 2 som PDF (10 mb)

Der er ændringer til bilag 3, som kan hentes her til højre.

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 21. november 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. december 2016.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér