Artillerivej Syd tillæg 1 - lokalplan 410-1

Lokalplanen blev bekendtgjort 19. december 2014

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

26. june 2014 til 23. september 2014

Sagsnummer

2014-0115567

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. september 2014

Høringen er lukket

Lokalplan nr. 410 er udarbejdet med henblik på at muligøre, at det tidligere havne- og industriområde på den sydlige del af Islands Brygge kan omdannes til et moderne, integreret byområde af høj arkitektonisk kvalitet, med blanding af lavere bebyggelser, primært i form af rækkehuse, og høje solitære bygninger udnytter den optimale beliggenhed i forhold til Havnen.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd med tillæg nr. 1 som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Lokalplanen blev bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 19. december 2014

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Artillerivej Syd tillæg 1 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, lokalplan nr. 410 og faktaark.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér