Amerikavej

Ansøgning om tilladelse til at opføre en 2- etagers tilbygning indeholdende 12 boliger på i alt ca. 1380 m2 på eksisterende bygning.

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

5. januar 2016 til 27. januar 2016

Sagsnummer

479235~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. januar 2016

Høring ikke åben

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en 2- etagers tilbygning indeholdende 12 boliger på i alt ca. 1380 m2 på eksisterende bygning og etablere tagterrasse som friareal for ejendommens beboere, Amerikavej 19-21.

Projektet er ændret, således at trappetårne nu er trukket tilbage fra facade og opføres med skråt tag for at skygge mindst muligt.

Endvidere indrettes 4 boliger i nuværende erhvervslejemål på 1. sal, i alt 16 nye boliger.

6 boliger på 4. sal (benævnt 3. sal og etage 3)

6 boliger på 3. sal (benævnt 2. sal og etage 2)

4 boliger på 2. sal i nuværende erhvervslejemål (benævnt 1. sal og etage 1)

2 erhvervslejemål på 0. sal, stueetagen.

Depotrum og affald og cykler placeres i kælder (benævnt etage -1)

Ombygningen omfatter tilbygning på 2 etager ovenpå eksisterende forhus. Der etableres 3 nye trappetårne med elevator fra terrænplan.

Nuværende hovedindgang for Moske- og Kulturhuset bliver flyttet til baghus ved parkeringsplads.

Ved den nye indgang, til Moske- og Kulturhuset, i gården etableres 2 nye trapper og 2 minareter og en elevator.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 27. januar 2016.

 

Kontakt