Amagerbrogade Tillæg 1 - lokalplan 158-1

Dette tillæg til lokalplan 158 er en justering af de hidtidige lokalplanbestemmelser for en del af Amagerbrogade og skal støtte op om projekt Ny Amagerbrogade.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

11. november 2013 til 10. january 2014

Sagsnummer

2013-19482

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. january 2014

Høringen er lukket

Dette tillæg til lokalplan 158 er en justering af de hidtidige lokalplanbestemmelser for en del af Amagerbrogade og skal støtte op om projekt Ny Amagerbrogade.
Vedtaget lokalplan 
Hent lokalplan nr. 158 Amagerbrogade med tillæg nr. 1 som PDF
Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, faktaark, referat og evaluering af borgermøde, forslag til ændring af bygningshøjder.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 24. april 2014.
Tidligere materiale 
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Amagerbrogade tillæg 1 som PDF
Lokalplan nr. 158
Hent lokalplan nr. 158 Amagerbrogade som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign, Teknik- og Miljøforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér