Aldersrogade Øst - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at sikre bevaring af de to byhuse beliggende på Aldersrogade 6A og 6B.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

31. januar 2024 til 19. marts 2024

Sagsnummer

2023-0348708

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. marts 2024

Høring ikke åben

Forlænget høring

Afdelingen for Klima og Byplanlægning er blevet opmærksomme på, at der i forslag til lokalplan Aldersrogade Øst er smårettelser med de væsentligste i § 4 vedr. bilparkering og § 6 vedr. bebyggelsens ydre fremtræden.

Høringsperioden er forlænget til den 19. marts 2024.

Hent det reviderede forslag til lokalplan Aldersrogade Øst som PDF (3 mb)

Lokalplanforslag

Hent forslag til Aldersrodgade Øst som PDF (3 mb)

Afdelingen for Klima og Byudvikling har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.​

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 31. januar 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 4 uger fra offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt