Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter på Amager Fælled

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for byudvikling af Vejlands Kvarter

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

22. november 2019 til 20. december 2019

Sagsnummer

2019-0165700

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. december 2019

Høring ikke åben

Byudviklingsselskabet Vejlands Kvarter har den 22. oktober 2019 indsendt en VVM-ansøgning om et udviklingprojekt for en del af Amager Fælled til boliger, en folkeskole, daginstitutionspladser, et plejehjem, caféer mv. Udviklingsselskabet har valgt at gennemføre en frivillig miljøkonsekvensvurdering for området.

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet af bygherres rådgiver, indkaldes der med denne høring om bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen. Det kan f.eks. være bemærkninger til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal indgå i vurderingen samt viden om lokale forhold der skal tages hensyn til i miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse de væsentlige miljøkonsekvenser afledt af projektet. I høringsfolderen og udkast til afgrænsningsnotat redegøres for de miljøparametre Københavns Kommune vurderer miljøkonsekvensrapporten skal belyse nærmere. 

Har du bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten så indgiv dine bemærkninger senest 20. december 2019.

Kontakt