Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter på Amager Fælled

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for byudvikling af Vejlands Kvarter

Høringsfrist:

20. december 2019
Indsendt af:
Nils Hermansen
Dato: 4. december 2019
Svarnummer:
1
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Planen mangler at undersøge støjen fra Skydebanerne på Amager Fælled. Hvis støjen overskrider de tilladte støj grænser, vil det planlagte byggeri medføre at skydebanerne må støjdæmpes, eller helt nedlægges. Hvis man ikke kan, eller er villig til at ofre det der skal til for at støjdæmpe skydebanerne, bør man ikke bygge boliger på området. Boligerne vil, udover støj fra skydebanerne også blive belastet af støj fra Motor Cross banen og trafikken på Vejlands Alle. Inden byggeriet påbegyndes bør det derfor laves støjmålinger når skydebanerne er i brug, ved forskellige vindretninger, og for alle typer tilladte våben. Målingerne bør være i terræn, og ikke baseret på teoretiske beregninger om skydestøj, udført bag et skrivebord. Måleresultaterne bør offentliggøres, og gerne med beskrivelse af eventuelle nødvendige støjdæmpende foranstaltninger inden byggeriet får sin endelige godkendelse. Et grundigt forarbejde med støjmålinger, og heraf mulige planer om støjdæmpende foranstaltninger, vil foruden at have en positiv effekt på miljøet for hele Amager Fælled, inklusive Ørestaden, samtidigt kunne reducere antal klager kommunen skal bruge ressourcer på at behandle. Jeg vil samtidigt oplyse at jeg har ingen interesse i, eller ønske om, at genere skydesporten som sådan, som for mig er en sportsgren der skal tilgodeses som alle andre sportsgrene. Problemet opstår når Københavns Kommune tillader byggeri både i Ørestaden, og på Amager Fælled, uden at tage hensyn til generende støj fra eksisterende skydebaner. København er mig bekendt den eneste by i Europa som tillader boligbyggeri ”rundt om” en skydebane.
Læs høringssvar fra Nils Hermansen