Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2020/2021

  • Foto over lokalplanområdet
Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

29. april 2019 til 5. juni 2019

Sagsnummer

2019-0049565

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. juni 2019

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på udvalgsmødet den 24. april 2019, med udgangspunkt i den årlige gennemgang af indskrivningstal for skolerne, vurderet behovet for skoledistriktsændringer. De besluttede at sende forslaget i høring hos alle skolebestyrelser, forældrebestyrelser i fritidstilbud, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd og Ungerådet.

Forvaltningen foreslår som udgangspunkt kun ændringer af skoledistrikterne for at imødekomme eventuelle kapacitetsudfordringer. Forslagene vedrører Ørestad på Amager og Nørrebro/Bispebjerg. Der er ikke af kapacitetsmæssige årsager behov for ændringer af distrikter i andre dele af byen.

Sagen fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 14. august 2019. Forslagene skal herefter behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og træder i kraft ved BRs godkendelse, og vil således være gældende ved indskrivningen til skoleåret 2020/21.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér