Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2019/2020

  • Foto over lokalplanområdet
Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. may 2018 til 15. june 2018

Sagsnummer

2018-0083260

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. june 2018

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på udvalgsmødet den 2. maj 2018, med udgangspunkt i den årlige gennemgang af indskrivningstal for skolerne, vurderet behovet for skoledistriktsændringer. De besluttede at sende forslaget i høring hos alle skolebestyrelser, forældrebestyrelser i fritidstilbud, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd og Ungerådet.

Forvaltningen foreslår en række ændringer af skoledistrikterne for at imødekomme kapacitetsudfordringer på flere skoler. Forslagene vedrører områderne Amager og Nørrebro/Bispebjerg. Forvaltningen har også vurderet behovet for skoledistriktsændringer i de øvrige dele af byen i samråd med områdeforvaltningerne, men her er der ikke vurderet at være behov for ændringer til skoleindskrivningen 2019/2020.

Samtidigt er der nogle områder, som det i fremtiden vil blive nødvendigt at tage stilling til. Børne- og Ungdomsudvalget har drøftet de mulige fremtidige justeringer af distrikter i Carlsberg Byen, Sydhavnen, Ørestad City/Syd ved fuld udbygning og på Amager ved Bryggens Bastion (Faste Batteri) og vil gerne se høringssvar herom.

Sagen fremlægges herefter for udvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 15. august 2018. Forslagene skal herefter behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og træder i kraft ved BRs godkendelse, og vil således være gældende ved indskrivningen til skoleåret 2019/20.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér