Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

13. maj 2016 til 24. juni 2016

Sagsnummer

2016-0057813

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. juni 2016

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolerne grunddistrikter på baggrund af skolernes elevunderlag og fysiske kapacitet. Analysen og forslagene skal sikre, at alle skoler har den fornødne kapacitet til at indskrive de elever, der har krav på at blive optaget på skolen.

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 11. maj behandlet sag om skoledistrikter 2017/18 og besluttede at sende forslaget til ændringer i høring hos skolernes bestyrelser og andre interessenter med henblik på at få brugernes bemærkninger inden der træffes endelig beslutning om ændringer.

Indstillingen sendes til høring på alle skoler og lokaludvalg for at give mulighed for at alle lokaludvalg kan fremlægge forslag og synspunkter om spørgsmålet. Derefter forelægges resultatet af høringen for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 17.8.2016 forinden forventet endelig behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hvorefter ændringerne vil være gældende.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy (cfp@buf.kk.dk)