Ændring af regulativ for husholdningsaffald

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

29. marts 2017 til 27. april 2017

Sagsnummer

2017-0012212

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. april 2017

Høring ikke åben

For at implementere Teknik og Miljøudvalgets beslutning om sortering af bioaffald i hele kommunen skal § 9 i regulativet for husholdningsaffald ændres. Regulativet skal fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse mv., herunder krav om sortering, ikrafttrædelse mv.

Regulativets § 9 beskriver, hvordan ordningen for dagrenovation er tilrettelagt i Københavns Kommune. Den afgørende ændring er, at dagrenovationen nu er delt op i to typer af affald:

Bioaffald, som fx består af bionedbrydeligt mad- og køkkenaffald såsom kød, grøntsager, frugter, kaffefiltre og lignende.

Restaffald, som hovedsageligt består af ikke-biologisk køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger.

Med denne ændring af regulativet bliver bioaffald ikke en selvstændig ordning, men en del af dagrenovationsordningen, hvor der bliver mulighed for at sortere dagrenovationen i restaffald og bioaffald. 

Alle ejendomme er som udgangspunkt tilmeldt sorteringen af bioaffald, men inden ordningen implementeres, skal ejendommene have mulighed for at framelde sig. 

For enfamilieboliger bliver muligheden for at framelde sig beskrevet på kommunens hjemmeside, og forventes at ske via den eksisterende hjemmeside Nem Affaldsservice.

I etageejendommene sker muligheden for fravalget ved, at beholderen kun stilles op, hvor der er plads og borgerne kan undlade at benytte biobeholderne, hvis de ikke ønsker at sortere bioaffaldet fra. 

Afhentningen af både restaffald og bioaffald vil som udgangspunkt fortsat ske mindst én gang om ugen. Dog vil énfamilieboligerne fortsætte med den nuværende ordning med tømning af bioaffald hver 14. dag i perioden fra september til og med maj og ekstratømninger i de tre sommermåneder juni, juli og august.

Ændringerne i regulativ for husholdningsaffald er sat til at træde i kraft pr. 1. august 2017. 

 

 

 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Jord- og Affald