Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen afholder fra den 14. marts til den 25. april 2017 en åben høring for erhvervslivet i København om regelforenklinger.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

14. march 2017 til 25. april 2017

Sagsnummer

2017-0094309

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. april 2017

Høringen er lukket

Københavns erhvervsliv inviteres til at svare på høringen, og gøre opmærksom på eventuelle regler, som de oplever som unødig bebyrdende, samt fremsætte forslag til regelforenklinger.

Der tale om regler såsom:

  • Tilladelser og godkendelser. Fx for miljøområdet vedrørende spildevand, affald, jordforurening, miljøgodkendelser m.v. Sagsbehandling i forbindelse med at søge tilladelse til brug af offentlig vej – eksempelvis gravetilladelse, tilladelser til udendørsservering, vareudstillinger mv.
  • Regler inden for fx byggeområdet - eksempelvis vedrørende byggesager og tilladelser, spørgsmål om ejendomme, gebyrer m.v.
  • Regler i forbindelse med lønrefusion (fx i forbindelse med barsel eller sygdom) eller tilskudsordninger (fx praktik, løntilskud eller flexjob).
  • Bevillinger, fx alkohol- eller natbevilling.
  • Erhvervsparkering.

Høringssvar skal være modtaget senest den 25. april 2017

Ansvarlig

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst Bernstorffsgade 17 1577 København V Tlf: 5180 5346

Få nyt om høringer

Abonnér