2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej

Beboerønske om at få etableret parkeringszone med 2-timersrestriktion

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

3. may 2013 til 24. may 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. may 2013

Høringen er lukket

Beboerne i lokalområdet på vejene Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej ønsker at få etableret en parkeringszone med 2-timers restriktion med mulighed for licens til egen vej (se afgrænsning i supplerende materiale). Teknik og Miljøforvaltningen sender på baggrund af ansøgninger forslaget i høring.
2-timersrestrektionen kommer til at gælde mandag til fredag fra kl. 8 til 19 og restriktionen kommer til at gælde alle, der ikke har licens til en af vejene i området. Det vil sige, at restriktionen også gælder besøgende, håndværkere, trailere, campingvogn m.m. Personer med folkeregister-/SE-adresse på Tuborgvej, vil ikke være berettiget til en licens.
Beboerlicensen kan udstedes til den vej man har folkeregisteraderesse på, dvs. den gælder kun til egen vej og ikke til hele parkeringszonen. En beboerlicens på private fællesveje er gratis.
Erhvervslicens kan udstedes til den vej, hvor virksomheden har adresse. Det gælder dog kun for virksomheder, der i følge registreringsbekendtgørelsen alene må anvendes til erhverv. Det vil sige biler på gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel og kun lovligt må bruges til vare- og godstransport, samt biler på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel men som kun lovligt må bruges til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport. En erhvervslicens til en privat fællesvej er gratis.
Biler med ’papegøje’-plader er ikke berettiget til en licens, selvom de har et SE nummer.

Ansvarlig

Center for Parkering, sekretariatet

Få nyt om høringer

Abonnér