Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 9 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en idrætshal og daginstitution.

Høringsfrist:

22. august 2022
Åben
Andet
Hele byen

Forslag til skærpelse af krav i miljøzonen

Forslag om at skærpe kravene i miljøzonen i Københavns Kommune til også at omfatte et krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler.

Høringsfrist:

22. august 2022
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Wesselsgade II
Lokalplan
Nørrebro

Wesselsgade II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet

Høringsfrist:

31. august 2022
Åben
Dagtilbud og skole
Nørrebro

Organisering af "Murergården"

Der skal afklares fremtidig organisering af den kommunale institution Murergården, der rummer både dagtilbud og og fritidsklubpladser.

Høringsfrist:

31. august 2022
Åben
Kommuneplan
Valby

Kommuneplantillæg for Valby Skybrudstunnel med miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse

Forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse for Valby Skybrudstunnel

Høringsfrist:

3. september 2022
Åben
Kommuneplan
Nørrebro

Kommuneplantillæg for Nuuks Plads

Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg

Høringsfrist:

5. september 2022
Åben
Logo
Andet
Hele byen

Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet

Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet udarbejdet mellem 8 kommuner

Høringsfrist:

16. september 2022
Åben
Andet
Hele byen

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 er i offentlig høring frem til d. 18. september

Høringsfrist:

18. september 2022
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet Hamletsgade
Lokalplan
Nørrebro

Hamletsgade - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre ny erhvervsbebyggelse, en offentlig tilgængelig forbindelse samt fastlægge bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

21. september 2022
Åben
Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning
Andet
Indre By-Christianshavn

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringsfrist:

26. september 2022
Åben

Sider