Andet
Brønshøj-Husum

Kagsmosen og Kagsåen - Høring af miljøkonsekvensrapport

Høring af miljøkonsekvensrapport for skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen

Høringsfrist:

5. december 2022
Åben