Luftfoto af lokalplanområdet Kobbelvænget
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Kobbelvænget - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet.

Høringsfrist:

10. september 2020
Åben