Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Glentevej - lokalplanforslag

Lokalplanen muliggør ændret anvendelse og nyindretning af en eksisterende erhvervsejendom. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

7. juni 2021
Åben