Foto over lokalplanområdet Drejervej
Lokalplan
Bispebjerg

Drejervej - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre nedrivning af erhvervsbygninger og opførelse af boliger og serviceerhverv og sikre bevaringsværdige kulturmiljøer.

Høringsfrist:

28. september 2020
Åben
Lokalplan
Bispebjerg

Lygten II - lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal blandt andet gøre det muligt at opføre boliger og erhverv i området mellem Lygten, Tagensvej og Frederikssundsvej.

Høringsfrist:

28. september 2020
Åben
Foto over lokalplanområdet Ringertoften 1
Lokalplan
Bispebjerg

Ringertoften 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en udvidelse af en daginstitution med nedrivning og nybyggeri, en 5 m høj støjskærm og en udvidelse af adgangsvej.

Høringsfrist:

3. november 2020
Åben