Lokalplan
Bispebjerg

Rentemestervej - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre af etageboligbyggeri.

Høringsfrist:

9. august 2019
Åben